Accommodation - Available Council and Housing Association Properties

Glan y Morfa Court, Connahs Quay, CH5 4PL

Back to property list
Photo/Image
Google Maps


Property Details

Property: Bedsit

Rent: £68.34 per week

Available: Now


View area profileBedrooms: 1

Furnished: NO


Property Description

 

Information/Service Charges/Information/Service Charges

- Telecare alarm service (Carelink) £2.20 per week/Gwasanaeth larwm Teleofal (Carelink) £2.20 yr wythnos

- Aerial Maintenance, digital services and power £0.88 per week/Cynnal a chadw'r erial, gwasanaethau digidol a'r pŵer £0.88 yr wythnos

- Communal area cleaning £2.75 per week/Glanhau'r ystafelloedd cyffredin £2.75 yr wythnos

- Laundry room cleaning £0.50 per week/Glanhau'r ystafell golchi dillad £0.50 yr wythnos

- Laundry facilities £0.75 per week/Cyfleusterau golchi dillad £0.75 yr wythnos

- Water rates: £9.39 per week/Treth dŵr : £9.39 yr wythnos

- Heating Charge: £5.56 per week/Tâl gwresogi: £5.56 yr wythnos

- Pets not allowed/Dim anifeiliaid anwes

- Suitable for single person/Addas i un person

Features/Nodweddion

- Floor Number: 1/Rhif y llawr: 1

- Communal entrance/Mynedfa gyffredin

- Communal rooms/Ystafelloedd cyffredin

- Gas Central Heating/Gwres canolog nwy

- Solar Panels/Paneli solar

Special Facilities/Nodweddion arbennig

- Level access shower tray/Llawr y gawod a'r ystafell ymolchi ar yr un lefel

- Telecare/Carelink enabled property/Gellir defnyddio Teleofal/Carelink

Elgibility Criteria/Meini prawf cymhwyster

- Aged 60 or over/60 oed +

Contact Information/Manylion cyswllt

- For more information or to apply call the Flintshire County Coucil Estates Management team on 01352 701500/I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, ffoniwch dîm Rheoli Ystâd Cyngor Sir y Fflint ar 01352 701500

 

Council/Housing Association Details

Flintshire County Council

Telephone: 01352 701500